Kaiavgift:
Anløpsavgift:
Bruttotonn:
Fartøy
Fiskefartøy,annet
Cruise Skip


Dato: 21 Nov. 2019


Tonn
NOK pr.tonn
Antall
Sum