Kaiavgift:
Anløpsavgift:
Bruttotonn:
Fartøy
Fiskefartøy,annet
Cruise Skip


Dato: 29 May. 2020


Tonn
NOK pr.tonn
Antall
Sum